Hatha jóga – co to je a proč ji cvičit?

Jóga patří dlouhodobě k nejoblíbenějším druhům cvičení na světě. Její přínos pro lidské tělo i duši je nepopiratelný a díky tomu se rozvinulo mnoho různých stylů jógy. Prakticky všechny však čerpaly z takzvané hatha jógy. To ji činí jakousi matkou všech moderních stylů jógy, které jsou tolik oblíbené v západním světě. 

Obsah článku

Něco málo o hatha józe

Obvykle se na hathajógu nahlíží jako na systém cvičení, dechových a meditačních technik, jejichž cílem je dovést člověk k osvícení (tzv. samádhi) a probuzení energie v těle. Dokonce se objevuje názor, že jde jen o jakési pomalé cvičení, podobné klasické gymnastice. Jedná se však o jednu z nejstarších forem praktikování jógy. Hlavními pilíři jsou jógové pozice, práce s dechem a zklidnění mysli.

Původ a význam hatha jógy

Tato téměř pět tisíc let stará forma jógy se paradoxně dočkala největších změn v posledních třiceti letech a to především na západě. Dnes už se její čistá a původní forma dle indických tradic takřka neobjevuje. Vždy se tradičně předávala z učitele na žáka a poprvé se objevila v písemné podobě v díle, které dostalo název Hatha Yoga Pradipika. Tento text se datuje do 14. – 15. století a popisuje nejen základní techniky, ale i část teorie pro praktikování hatha jógy. Obsahuje 4 kapitoly. První se věnuje ásanům (jednotlivým pozicím těla), druhá pránájámě (technikám dechu a jeho prohloubení), třetí mudrám (symbolická či rituální gesta rukou a prstů) a poslední samádhi (stav zastavení proměn mysli). Dále zde můžeme najít například šatkarmy, což jsou techniky k pročištění těla na fyzické úrovni (například čištění nosu a dutin slanou vodou apod.) a bandhy, energetické známky v těle, které by měly omladit organismus a zvýšit jeho vitalitu. Text je to velmi stručný a mnohé z něj není možné odvodit. Jeho primárním smyslem totiž nebylo samostudium, nýbrž předávání  a doplnění těchto poznatků o výklad mistra. 

Proč cvičit hatha jógu

Nejvyšším cílem tohoto starobylého cvičení bylo a je dosažení tzv. mókša (obdoba hinduistické nirvány). Po jejím dosažení přerušíte kolo reinkarnace a sjednotíte své vědomí s božstvem. Nikdy se už znovu nenarodíte a vaše duše bude osvobozena z utrpení. 

Podíváme-li se na spíše světské důvody, proč hatha jógu cvičit, jedná se zejména o:

 • posílení zdraví
 • relaxaci a odpočinek
 • odbourání stresu
 • hluboké sebepoznání 
 • nalezení cesty k sobě samému
 • vytrvalost a sebeovládání 
 • zlepšení duševní pohody a navození pocitu štěstí 

Hatha jóga pracuje s celou lidskou bytostí, tedy nejen s tělem, ale i s myslí a emocemi. Během praktikování se usilovnou prací sami na sobě naučíme ovládnout svůj dech, správné tělesné fungování a zvládneme nastavení toku vlastních myšlenek. Výše uvedené můžeme označit jako tři hlavní pilíře hatha jógy. 

Principy a zásady lekce hatha jógy

Cvičení hatha jógy se více hodí do domácího prostředí, protože při skupinovém cvičení je zhuštěno do maximálně 90 minut, což je pro efektivitu cvičení málo. Ať už ale cvičíme doma nebo ve skupině, mělo by jít o aktivitu pravidelnou a jsou zde určité náležitosti, které je třeba dodržovat. Narozdíl od jiných druhů jógy je hatha jóga pomalejší a někdy také obsahuje menší počet ásan (cvičebních poloh). Vždy záleží na možnostech a praktických zkušenostech každého jedince. Každopádně je dodržována určitá sekvence pozic, která vede k uvolňování napětí a blokád v našem těle. Velký důraz je kladen na pozici a následnou protipozici, po nichž následuje doznívání (úplné uvolnění svalů nebo aktivované části těla).

Nejprve provedeme krátké uvolnění velkých kloubů v těle a protažení hlavních svalů. Poté následuje zpravidla sestava na uvolnění napětí energie v celém těle. Sestava je známá také jako pozdrav slunci – súrja namaskár. Tento pojem je známý i těm, kteří se józe aktivně nevěnují. To svědčí o dosahu a vlivu hatha jógy. Pozdrav slunci dle tradičního pojetí hatha jógy by měl trvat do prvního zpocení těla, protože právě v tuto chvíli je naše tělo správně pročištěno a připraveno na další cvičení. 

Následuje cvičení ásan, přičemž po každé ásaně je zařazen relax. Ten by měl být tak dlouhý jako provádění samotné pozice a počítat můžeme třeba podle našeho dechu, ideálně 6 až 8 nádechů a výdechů. Po ásanách je na řadě uvolnění, případně pránajáma (dechová cvičení) a na konec meditace. Dechová cvičení můžeme praktikovat i na začátku nebo v průběhu cvičebního cyklu. 

Základní pozice hatha jógy

Mezi základní pozice hatha jógy patří: 

 • Surya Namaskar / pozdrav slunci
 • Adho Mukha Svanásana / pozice střechy nebo také psa hlavou dolů
 • Vrksásana / pozice stromu
 • Salabhásana / pozice kobylky 
 • Setu Bandha Sarvangásana / pozice polovičního mostu
 • Salamba Sarvangásana / pozice svíčky

Jak již bylo zmíněno výše, u hatha jógy není hlavním cílem co nejvyšší počet opakování, ale jejich správné a důsledné provedení. Přesto se při návštěvě organizovaných lekcí setkáte s poměrně pestrým programem plným cviků, dechových cvičení a velmi prospěšné meditace. 

Není možné mluvit o praktikování jógy a nezmínit správnou životosprávu. Její význam pro tělo i mysl je nezanedbatelný a proto je pro dosažení maximálního efektu cvičení nezbytné jej spojit s pestrou a hodnotnou stravou a všemi ostatními aspekty zdravého životního stylu. 

Závěr

Benefity cvičení hatha jógy spočívají v navození nejen fyzické, ale také duševní a emocionální pohody. Hledáte-li klidné cvičení se zaměřením na provedení jednotlivých pozic a uvolnění, je pro vás tato prastará forma jógy ideální volbou. Teď je tedy už jen na vás, zda se stanete dalším z mnoha milionů jejích příznivců a dopřejete svému tělu hluboký zážitek ze cvičení. A třeba najdete i onu vytouženou cestu k vykoupení.

Zdroje


Přečtěte si také

Publikováno
V rubrikách Pohyb

Od Markéta Kuníková

Jmenuji se Markéta, je mi 33 let a kromě toho, že jsem nadšená učitelka střední školy, zapálená speciální pedagožka a neúnavná fanynka pečení všeho možného, jsem taky máma úžasné čtyřleté holčičky. Život si neumím představit své rodiny, dobrého jídla, hudby a velkého množství černého čaje English breakfast.